top of page

Privacy policy

Masha's Beauty Studio geeft veel om uw privacy. Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen indien u een product en/of dienst afneemt van Masha's Beauty Studio of indien u hierop expliciet toestemming hebt gegeven.

De persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Masha's Beauty Studio - Masha Geerink

van Veldekelaan 12

3906 EK Veenendaal

Te bereiken op: mashasbeautystudio@hotmail.com of 06-24583967

KVK-nummer: 71046194
Btw-identificatienummer: NL002399024B87

AVG
Masha's Beauty Studio is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Masha's Beauty Studio is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking van www.mashasbeautystudio.com. Masha's Beauty Studio gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar gekomen zijn. Bij een datalek neemt Masha's Beauty Studio passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Verwerking gegevens
Masha's Beauty Studio heeft de opgeslagen gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van producten die verkregen zijn via www.mashasbeautystudio.com. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Masha's Beauty Studio om de overeenkomst uit te voeren. Masha's Beauty Studio vraagt hierom alleen noodzakelijke gegevens om de overeenkomst zo soepel mogelijk te laten verlopen. Uw gegevens worden bewaard zolang u klant bent bij mij.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen kunt u Masha's Beauty Studio vragen via bovenstaande gegevens, uw gegevens te verwijderen. Indien er na herhaaldelijk verzoek uw gegevens niet verwijderd zijn, kunt u te alle tijden een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden nooit langer dan strikt noodzakelijk opgeslagen en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan mashasbeautystudio@hotmail.com

Externe partijen
Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst heeft Masha's Beauty Studio externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. Deze partijen kunnen uw gegevens opslaan zo lang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen enkel geval zullen uw gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden.

Betaling, Mollie: Bij betaling op de webshop www.mashasbeautystudio.com wordt er gebruik gemaakt van Mollie. Mollie is een instantie die zorgt dat de betaling wordt verwerkt. Mollie ziet de volgende gegevens in: uw betaalgegevens, IP-adres, internetbrowser en apparaat type, in sommige gevallen uw voor- en achternaam, in sommige gevallen uw adresgegevens, in sommige gevallen informatie over het product en overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt. Mollie verwerkt uw gegevens ter uitvoering van een overeenkomst en op basis van wettelijke verplichtingen. Daarnaast bewaard Mollie uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens zijn verkregen. Mollie deelt uw persoonsgegevens niet, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dit gebeurt op grond van wettelijke verplichtingen.

Verzenden, PostNL: Bij een bestelling die geleverd wordt op uw doorgegeven adres, wordt er gebruik gemaakt van de diensten van PostNL. Hierbij is het noodzakelijk dat uw naam, adres, woonplaats en e-mail (track-and-trace) doorgegeven worden aan PostNL. PostNL gebruikt alleen deze gegevens ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

bottom of page